I media: «Gjør gull av skrap» i Dagens Næringsliv 16.07

Publisert i Dagens Næringsliv 16.07

I artikkelen skisserer journalist Lars Kristian Solem hvordan Hellik Teigen og nå hans barnebarn Ring Andre Teigen jobber med gjenbruk og sirkulærøkonomi i familieselskapet Hellik Teigen AS i Hokksund.