The

Circularity

       Gap report

2020 Norway 

Hvor sirkulær er norsk økonomi? 

Bli med på digital lansering av Circularity Gap Report Norway og
samtaler om fremtiden for norsk næringslivet og oss forbrukere.
Torsdag 27. august fra 09.00 - 10.30

Verden må gå fra en lineær til en sirkulær økonomi for å sikre bærekraftige samfunn. I dag er verdensøkonomien kun 8,6 prosent sirkulær. Sirkulærøkonomi er et satsningsområde for regjeringen. I Granavolden-erklæringen står det "Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre, og utarbeide en nasjonal strategi om sirkulærøkonomi." For å sikre et godt startskudd er vi avhengige av kunnskap om dagens nå-situasjon. 

  • Hvor mye materialer produseres, importeres, forbrukes, kastes, lagres, gjenvinnes og gjenbrukes i Norge?

  • Hvordan går det med bærekraften i Norge om vi ikke legger om til sirkulærøkonomi? 

  • Hva må gjøres fremover? 

Circle Economy, Circular Norway og partnere har i lang tid kartlagt situasjonen i Norge og arbeidet med ulike

fremtidsscenarioer som presenteres under lanseringen. Det blir det også to paneldebatter. Du møter: 

  • Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  • Thina Saltvedt, sjefsananalytiker Nordea

  • Paneldebatt om Næringslivets rolle og fremtidige arbeidsplasser med NHO, NITO, Virke og Skift. 

  • Paneldebatt om Hva er bærekraftig forbruk?  Hit kommer Forbrukerrådet, administrerende for FINN, Vestre Furniture, Jenny Skavlan, og Gunhild Stordalen (tbc). 


Ved registrering mottar du en lenke til strømming av arrangementet via vår nettside og får tilsendt rapporten.

                                                       

                                                     Meld deg på lanseringen her. 

Who are working on the Circularity Gap Report

What is the Circularity Gap Report Norway

Circularity gap report Norway aims to analyse and evaluate how circular Norway is as a country. The report will establish a collective measurement for the Norwegian society as well as the Norwegian business industry. The report aims to measure the potential and possibilities Norway have and also the barriers and challenges Norway may face when it comes to circular economy. As a result we can implement actions plans to close the gap. The project creates opportunities for quantifiable improvements, which can form the foundation on preparation on relevant policy.

 

There is a great need for knowledge and a factual framework among researches, industry stakeholders and public authorities when it comes to the Norwegian circular status.

Through continuous annual reports on circularity we want to investigate whether the measures being implemented will reduce the circularity gap or whether new measurement is needed.

Contact us

Do you have question regarding the Circularity Gap report Norway?

Contact: Alexander Christiansen

Tlf: +4748178088

Email: ac@circularnorway.no

  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© CircularNorway  Apotekergata 10, 0180: Oslo  Phone: 95919625  Email: info@circularnorway.no