Circularity Gap Report Norway er klar, og viser at den norske økonomien er 2.4 % sirkulær. 

I rapporten kan du å lese om hvordan vi kom frem til dette tallet, og hvilket løsninger som

finnes i den norske økonomien.

 EU og Norge skal legge om fra lineær til sirkulær økonomi. I dag er verdensøkonomien kun 8,6 prosent sirkulær. Circularity Gap Report Norway er den første kartleggingen av Norges materialavtrykk, og den gir et måltall på sirkularitet i norsk økonomi.

 

Sirkulærøkonomi er nøkkelen til utviklingen av et bærekraftig samfunn, og et viktig satsningsområde for den norske Regjeringen. I Granavolden-erklæringen står det: «Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre, og utarbeide en nasjonal strategi om sirkulærøkonomi.» 

 

Rapporten inneholder anbefalinger for hvordan Norge kan bli mer sirkulært. Arbeidet er et næringsdrevet initiativ ledet av Circle Economy og Circular Norway i samarbeid med Skift, Virke, Avfall Norge, 

 Forbrukerrådet, Biogass Oslofjord, Naturvernforbundet, RENAS, Schibsted, Finn og Ny Analyse. Sintef og NTNU har bidratt med kunnskap og vitenskapelig rådgiving.

                                                       

Who are working on the Circularity Gap Report

What is the Circularity Gap Report Norway

Circularity gap report Norway aims to analyse and evaluate how circular Norway is as a country. The report will establish a collective measurement for the Norwegian society as well as the Norwegian business industry. The report aims to measure the potential and possibilities Norway have and also the barriers and challenges Norway may face when it comes to circular economy. As a result we can implement actions plans to close the gap. The project creates opportunities for quantifiable improvements, which can form the foundation on preparation on relevant policy.

 

There is a great need for knowledge and a factual framework among researches, industry stakeholders and public authorities when it comes to the Norwegian circular status.

Through continuous annual reports on circularity we want to investigate whether the measures being implemented will reduce the circularity gap or whether new measurement is needed.

Contact us

Do you have question regarding the Circularity Gap report Norway?

Contact: Alexander Christiansen

Tlf: +4748178088

Email: ac@circularnorway.no

  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© CircularNorway  Apotekergata 10, 0180: Oslo  Phone: 95919625  Email: info@circularnorway.no