• Svart Instagram Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© CircularNorway  Apotekergata 10, 0180: Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no

Circularity Gap report Norge 

Circularity Gap Report Norge skal kartlegge hvor sirkulært Norge er. Med rapporten vil det etableres en felles måling og måltall for norsk samfunn og norsk næringsliv. Her skal potensialet og fordeler samt barrierer og utfordringer i Norge bli analysert slik at vi kan iverksette tiltak som kan lukket gapet.  Prosjektet peker på muligheter for kvantifiserbare forbedringer som danner grunnlag for utarbeidelse av en relevant og effektfull politikk.

 

Prosjektet er organisert for å sikre norsk og lokal forankring med medvirkning av private og offentlige i prosessen. Gap Report metoden er utviklet av det fremste fagmiljøet i Europa, men prosjektet ønsker også engasjere norske fag- og kunnskapsmiljø. 

Rapporten danner også grunnlag for en mulig Circular Roadmap for Norge. 

Initiativet er drevet fram av næringsaktører og bedriftsnettverk i Skift, Virke og Circular Norway. Studien ledes av fagmiljøet i Circle Economy som også har utført den globale studien, Global Circularity Gap Report siden 2018.

Gjennom kontinuerlige årsrapporter kan vi undersøke om tiltakene som blir iverksatt reduserer gapet eller om det må nye tiltak til.

Andre Circularity Gap rapporter

The Circularity Gap report 2019

The Circularity Gap report 2018

The Circularity Gap report- Østerrike