Circularity

          Gap Report                  2020 Norway 

Hvor sirkulær er norsk økonomi? 
Bli med på digital lansering av Circularity Gap Report og samtale om fremtiden til norsk næringsliv
torsdag 27. august fra 09.00 - 10.30

Mer informasjon om programmet kommer. Alle som melder seg på vil motta en lenke til arrangementet som strømmes via vår nettside. Ved registrering vil du også få tilsendt rapporten når den lanseres.

Meld deg på lanseringen under 

Samarbeidspartnere

Hva er Circularity Gap Report Norway

Circularity Gap Report Norway skal kartlegge hvor sirkulært Norge er. Rapporten vil etablere en felles måling og måltall for norsk samfunn og norsk næringsliv. Her skal potensialet og fordeler samt barrierer og utfordringer i Norge bli analysert slik at vi kan iverksette tiltak som kan lukket gapet. Prosjektet peker på muligheter for kvantifiserbare forbedringer som danner grunnlag for utarbeidelse av en relevant og effektfull politikk.

Behovet for kjennskap og et faktabasert bilde på den norske sirkulærstatus er stort, både blant forskere, næringsaktører og offentlige myndigheter.  Gjennom kontinuerlige årsrapporter ønsker vi å undersøke om tiltakene som blir iverksatt reduserer gapet eller om det må nye tiltak til.

Circularity Gap Report Norge startet høsten 2019

Høsten 2019 startet Circular Norway, sammen med vår nederlandske partner Circle Economy arbeidet med å mobilisere norske aktører for å utarbeide Circularity Gap Report Norge. 

Les om første møte med samarbeidspartnerne her.

Global Circularity Gap Report lanseres på Davos januar 2020

Den globale økonomien forbruker 100 milliarder tonn materiale hvert år. For første gang reverseres gjenvinningsraten. Verdensøkonomien er kun 8.6% sirkulær, som betyr at kun 8.6% av materialene og ressursene vi henter ut fra naturen kommer tilbake i kretsløpet igjen. Dette er en nedgang fra 9.1% for to år siden da den første rapporten ble lansert i 2018. Circle Economy annonserte tallet ved lanseringen av den tredje årsrapporten, som kartlegger og analyserer status på verdensøkonomien, Circularity Gap Report 2020. Rapporten ble lansert i Davos under World Economic Forum 2020. 
 

Les om lanseringen av den globale rapporten her.

Kontakt oss 

Har du spørsmål om prosjektet? 

Kontaktperson: Alexander Christiansen

Tlf: +4748178088

Email: ac@circularnorway.no

  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© CircularNorway  Apotekergata 10, 0180: Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no