• Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© CircularNorway  Apotekergata 10, 0180: Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no

          

    Circularity

          Gap Report                  2020 Norway 

Verden er kun 8.6% sirkulær,

vi jobber med å måle graden

av sirkulæritet i norsk økonomi.  

Hva er Circularity Gap Report Norway

Circularity Gap Report Norway skal kartlegge hvor sirkulært Norge er. Rapporten vil etablere en felles måling og måltall for norsk samfunn og norsk næringsliv. Her skal potensialet og fordeler samt barrierer og utfordringer i Norge bli analysert slik at vi kan iverksette tiltak som kan lukket gapet. Prosjektet peker på muligheter for kvantifiserbare forbedringer som danner grunnlag for utarbeidelse av en relevant og effektfull politikk.

Behovet for kjennskap og et faktabasert bilde på den norske sirkulærstatus er stort, både blant forskere, næringsaktører og offentlige myndigheter.  Gjennom kontinuerlige årsrapporter ønsker vi å undersøke om tiltakene som blir iverksatt reduserer gapet eller om det må nye tiltak til.

Hvem er med på Circularity Gap Report Norway

Prosjektet er organisert for å sikre norsk og lokal forankring med medvirkning av private og offentlige i prosessen. Circularity Gap Report Norway er basert på velkjent samarbeidsbasert metodikk fra Circle Economy. På kort tid har rapporten vunnet anerkjennelse både blant markedsaktører, myndigheter og forskningsmiljø. 

Circular Norway, sammen med spesialistmiljøet Circle Economy, Virke, Skift, Avfall Norge, NITO, Forbrukerrådet, Naturvernforbundet, RENAS, Schibsted, Finn, NHO og Ny Analyse arbeider med den norske versjonen av Circularity Gap Report Norway. 

Interessert i å være en del av Circularity Gap Report Norway?

Kontakt oss 

Har du spørsmål om prosjektet? 

Kontaktperson: Alexander Christiansen

Tlf: +4748178088

Email: ac@circularnorway.no