Circularity Gap Report Norway er klar, og viser at den norske økonomien er 2.4 % sirkulær. 

I rapporten kan du å lese om hvordan vi kom frem til dette tallet, og hvilket løsninger som

finnes i den norske økonomien.

 EU og Norge skal legge om fra lineær til sirkulær økonomi. I dag er verdensøkonomien kun 8,6 prosent sirkulær. Circularity Gap Report Norway er den første kartleggingen av Norges materialavtrykk, og den gir et måltall på sirkularitet i norsk økonomi.

 

Sirkulærøkonomi er nøkkelen til utviklingen av et bærekraftig samfunn, og et viktig satsningsområde for den norske Regjeringen. I Granavolden-erklæringen står det: «Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre, og utarbeide en nasjonal strategi om sirkulærøkonomi.» 

 

Rapporten inneholder anbefalinger for hvordan Norge kan bli mer sirkulært. Arbeidet er et næringsdrevet initiativ ledet av Circle Economy og Circular Norway i samarbeid med Skift, Virke, Avfall Norge, 

 Forbrukerrådet, Biogass Oslofjord, Naturvernforbundet, RENAS, Schibsted, Finn og Ny Analyse. Sintef og NTNU har bidratt med kunnskap og vitenskapelig rådgiving.

                                                       

Samarbeidspartnere

Hva er Circularity Gap Report Norway

Circularity Gap Report Norway skal kartlegge hvor sirkulært Norge er. Rapporten vil etablere en felles måling og måltall for norsk samfunn og norsk næringsliv. Her skal potensialet og fordeler samt barrierer og utfordringer i Norge bli analysert slik at vi kan iverksette tiltak som kan lukket gapet. Prosjektet peker på muligheter for kvantifiserbare forbedringer som danner grunnlag for utarbeidelse av en relevant og effektfull politikk.

Behovet for kjennskap og et faktabasert bilde på den norske sirkulærstatus er stort, både blant forskere, næringsaktører og offentlige myndigheter.  Gjennom kontinuerlige årsrapporter ønsker vi å undersøke om tiltakene som blir iverksatt reduserer gapet eller om det må nye tiltak til.

Circularity Gap Report Norge startet høsten 2019

Høsten 2019 startet Circular Norway, sammen med vår nederlandske partner Circle Economy arbeidet med å mobilisere norske aktører for å utarbeide Circularity Gap Report Norge. 

Les om første møte med samarbeidspartnerne her.

Global Circularity Gap Report lanseres på Davos januar 2020

Den globale økonomien forbruker 100 milliarder tonn materiale hvert år. For første gang reverseres gjenvinningsraten. Verdensøkonomien er kun 8.6% sirkulær, som betyr at kun 8.6% av materialene og ressursene vi henter ut fra naturen kommer tilbake i kretsløpet igjen. Dette er en nedgang fra 9.1% for to år siden da den første rapporten ble lansert i 2018. Circle Economy annonserte tallet ved lanseringen av den tredje årsrapporten, som kartlegger og analyserer status på verdensøkonomien, Circularity Gap Report 2020. Rapporten ble lansert i Davos under World Economic Forum 2020. 
 

Les om lanseringen av den globale rapporten her.

Kontakt oss 

Har du spørsmål om prosjektet? 

Kontaktperson: Alexander Christiansen

Tlf: +4748178088

Email: ac@circularnorway.no

  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© CircularNorway  Apotekergata 10, 0180: Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no