Rapporter og innsikt

Circularity Gap Report -Norway

Våre rapporter

Sirkulærøkonomi-

i bygge, anggleggs og eiendomsnæringen

Norsk sirkulærøkonomi-

2018

Global resources outlook

2019 - Summary for Business leaders

Andre rapporter

 

By

The 15 circular steps for cities

Circular Cities –

Accelerate the transition towards Circular Cities

Building blocks

for the new strategy, Amsterdam Circular

 

Bygg

Scaling the circular built environment

Building value

A pathway to circular construction finance

BNLs analyse -

Sirkulær økonomi i byggenæringen

 

Sirkulærøkonomi

Circular Economy; what we want to know and can measure

Implementing Circular Economy

The Circular Economy and Benefits for Society

 

The nordic market for circular economy 

Finish roadmap to circular economy 2016 - 2025

Från Vardekedja till vardecykel - så får Sverige en mer circulær ekonomi

Nordisk

Politisk

 

Sirkulær framtid –

om skiftet fra lineær til sirkulær økonomi

Regjeringens handlingsplan -

for grønn skiftsfart

Pathays towards a German Circular Economy

 

Finans

Linear Risk

Circular Transition Indicators 

The EIB Circular Economy Guide

 

Elektronikk

Circular Consumer Electronics

An initial exploration

Et bærekraftig svensk materialsystem 

A New Circular Vision for Electronics

         Annet

 

1.5 degree lifestyle

Targets and options for reducing lifestyle carbon footprints

Ringen sluttes

 Mulighetsstudie for sirkulærøkonomi i prosessindustrien

You & Sustainability 

Er du tilknyttet en by-, forretnings- eller likesinnet organisasjon som ønsker å lære mer om hvordan du kan dra nytte av eller spille en rolle i programmene til Circular Norway?

  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no