Medlemmer

Som medlem i Circular Norway vil du få tilgang på et nasjonalt og internasjonalt nettverk, mulighet til å delta i prosjekter, hente inspirasjon og å bidra med konkrete caser, verktøy og eksperter.

Våre medlemmer

Elektroforeningen

Vi brenner for elektrifisering – og våre medlemmer leverer løsningene som gjør et helelektrisk samfunn mulig.

Mo Industripark

RENAS

RENAS er landets ledende EE-returselskap med 14 behandlingsanlegg og rundt 100 innsamlere over hele landet.