Partnere

 

RENAS

RENAS er landets ledende EE-returselskap. Med 14 behandlingsanlegg og rundt 100 innsamlere over hele landet ivaretar RENAS produsentansvaret til nær 3100 produsenter og importører av EE-produkter

“For å lykkes med en sirkulær overgang i næringslivet må vi bort fra oppfatningen om at sirkulærøkonomien er en ren miljøkamp. For å skape en endringsvilje i næringslivet handler det om penger og lønnsomhet. De sentrale driverne i denne transformasjonen er produsenter og industribedrifter. Innovasjonen må dyrkes. Arenaer må skapes. Vi må tørre å snakke med folk på tvers av bransjer og fagfelt. Nye idéer krever nye perspektiver. Det krever vilje til å lykkes og mot til å feile. Det koster, men tilbakeskuende vanetenkning koster mer. Både for bedriften og miljøet.”

Bjørn Arild Thon, Administrerende direktør, RENAS

 

Elektroforeningen

Elektroforeningen(EFO) er en bransjeorganisasjon for produsenter, importører og grossister av elektronisk materiell, utstyr og løsninger.

Elektrobransjen sitter på nøkkelen til å helelektrifisere Norge basert på deres fornybare kraftproduksjon. Samtidig er vi avhengige av elektroprodukter som produseres basert på begrensede ressurser og materialer, som gull, sølv og kobber. For noen av disse råvarene er det kun 10-20 år igjen av kjente forekomster i jordskorpen. Flere aktører i elektrobransjen har tatt dette innover seg gjennom økodesign og nye forretningsmodeller blant annet ved at produktene selges som tjenester med lang levetid.

“Vi i elektrobransjen kjenner på kroppen at vi går mot ressursknapphet på kritiske materialer og råvarer. I dag forsvinner urovekkende store mengder materialer ut av kretsløpene og dette er ikke bærekraftig. Vi må sikre at produkter ikke ender opp som avfall, men vi må ivareta at produktene, komponentene og materialene holder seg i verdikjedene så lenge som mulig. Gjennom Circular Norway er Elektroforeningen med på å starte en dugnad som involverer hele verdisyklusen. Slik sikrer vi et velfungerende marked.“

Frank Jaegntnes, Administrerende Direktør, Elektroforeningen

 

Regnskap Norge

Regnskap Norge er profesjons- og bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Hovedmålet er å bidra til lønnsom vekst for regnskapsbransjen, i en digital hverdag. Dette gjøres gjennom et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, faglig støtte til medlemmene og være i forkant av utviklingen. Regnskap Norge er en betydelig leverandør av kurs og kompetanseprodukter. Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndigheter og politiske institusjoner, og er en viktig høringsinstans.

«Vi i Regnskap Norge er opptatt av mulighetene som ligger i regnskapsførers rolle i den sirkulære økonomien. Sirkulær logikk utfordrer vårt tankesett som økonomer og også hvordan vi rent praktisk gjør det i regnskapene. Vi tror regnskapsbransjen vil spille en viktig rolle i omstillingen fra lineær- til sirkulærøkonomi. Ikke bare for hvordan regnskapet føres, men også i å holde oversikt over materialverdier og bidra med gode råd for å gjøre sirkulærøkonomien lønnsom for bedriftene. »
– Christine Lundberg Larsen, Administrerende direktør, Regnskap Norge