previous arrow
next arrow
Slider

Fellesskapet

Circular Norway ble stiftet sammen med RENAS, Elektroforeningen (EFO) og Regnskap Norge. Målet er å øke kunnskapen om sirkulærøkonomi, bygge fellesskap og jobbe frem sirkulære forretningsmodeller. Organisasjonen trengs for å gjøre en samlet dugnad for hele verdisyklusen i bedrifter på tvers av bransjer.

Foreningen Circular Norway er stiftet for å akselerere utvikling av sirkulærøkonomisk tankegang og innovasjon i Norge. Gjennom bransjedrevne prosjekter  vil vi bygge norsk kunnskapsfellesskap og teste metodeverk og nye forretningsmodeller. Foreningen skal løfte fram teknologier som tilrettelegger for bærekraftig verdiskapning for den enkelte bedrift, og samtidig gir grønn vekst.

En systemendring skjer først når vi går sammen, på tvers av bransjer og forandrer måten vi tenker og driver business på.