Bygg, anlegg og eiendoms- bransjen står for et stor del av Norges ressursbruk og de totale klimagassutslipp. Økt sirkulæritet i byggebransjen vil bidra til å adressere begge disse utfordringer. Sirkulærlaboraoritet skal være med å tråkke opp den sirkulære veien for bransjen.

Sirkulærlaboratoriet BAE fasiliterer en arena der fremoverlente aktører kan møtes og lære av hverandre. Nettverket vil sette fag, læring og inspirasjon på agendaen som vil stimulere til nytenkning og utvikling av nye ideer og prosjekter.

Sirkulærlabratoriet er et resultat av innovasjonsprosjektet «Byggfloken» som ble fullført i 2018.  26 bedrifter og organisasjoner deltok og det ble satt søkelys på hele verdikjeden for å utforske hva som skal til for å få en mer bærekraftig byggenæring som ikke generer avfall.

 

Hovedlæringen var at aktører må tenke nytt og samarbeide på tvers av tradisjonelle siloer. 

Les mer om nettverket og meld din interesse her

Byggfloken

Som et resultat av Byggfloken, har Circular Norway etablert et eiendom og byggnettverk.

Hva er eiendom- og byggnettverk?

Bygg- og eiendomsnettverket skal tilrettelegge og fasilitere en arena der fremoverlente aktørere kan møtes og lære av hverandre. Nettverket vil sette fag, læring og inspirasjon på agendaen som vil stimulere til nytenkning og utvikling av nye ideer og prosjekter.

Hvem er pådriveren for nettverket?

Circular Norway og buildingSMART  driver bygg- og eiendomsnettverket. Det er også etablert en programkomite som bidrar til å utvikle nettverkets årsplan. Programkomiteen finner tema og miljøer som kan akselerere overgangen til en sirkulær byggenæring.

Hva innebærer det?

Nettverket vil  ha møter hvert kvartal, enten samlinger eller frokostmøter samt delta på en studietur. Gjennom samlinger og frokostmøter vil bedrifter få god kompetanse og inspirasjon om sirkulærøkonomi i eiendom og byggbransjen.  

Interessert i å være en del av eiendom- og byggnettverket? 

  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no