Circle Scan Kongsvingerregionen

The region Kongsvinger in Norway, has together with Circle Economy and Circular Norway started a City Scan process.

 

This analysis will focus on the value chain in the built environment. The process will take 12 months and is divided into 4 phases. After each phase, we will have workshop to anchor our findings and discuss the next phase. 

 

Focus on the value chain of the built environment

This city scan process, focuses on the value chain in the built environment. It is an analysis of the material flows in this sector. The aim for this process is to find new circular solutions based on the analysis. We want to make several pilot projects with solutions on how the region can reduce it’s waste, increase financial profits for businesses and increase employment.  

 

 

 

Rapporter fra Circle Scan Kongsvingerregionen

Skjermbilde 2020-04-29 kl. 10.45.40 a.m.

Rapport - Fase 1&2

Skjermbilde 2020-12-15 kl. 19.24.12.png

Rapport - Fase 3 & 4 

Hva er Circle Scan Kongsvingerregionen 

 - fra analyse til nye sirkulære forretningsmodeller 

Studiet består av fire faser. 

Prosjektet ledes av Circle Economy i Amsterdam i samarbeid med Circular Norway. Deltakerne er lokale prosjekteiere og bedrifter, samt interessenter fra nasjonal byggesektor. 

 
 
1

PHASE 1: Local agenda

Each phase of the City Scan Kongsvinger Region has specific goals.

The goal for Phase 1 are:

 1. Mapping the main stakeholders in the built environment. 

 2. Understand the main challenges for actors connected to circular economy in the built environment.

 3. Be aware of the ongoing initiatives related to circularity in the value chain. 

 4. Have a perception on the guidelines, regulations and the standards when it comes to circular economy in the built environment (local, regional and national).

 5. Have an understanding of the political goals and strategies for circularity in the values chain (local, regional and national). 

How to reach our goals?

To reach our goals its important to do the first phase thoroughly as this is the foundation for the rest of the process. Circular Norway and Eva Snare, Business Manager in Nord-Odal Municipality has completed the first phase of the city scan process. They have done several interviews on central actors in the region and is starting phase 2 shortly. 

Byggenæringens verdikjede i Kongsvingerregionen

 
2

PHASE 2: Analysis of material flows

Goals for phase 2:

   1. Collect data from the material flows in the built environment, in Kongsvinger region.

   2.  Find data that shows the entire value chain in the built environment.

 

How to reach our goals

To find dates from the entire value chain, we will collect data from the mining industry, forestry, import and export of building products, energy consumption in buildings and waste from both the construction phase and the demolition phase.

Skjermbilde 2020-03-16 kl. 14.29.19.png
 
3

Materialstrømanalyse av bygg reist i 2018 i Kongsvingerregionen

PHASE 3: Circular innovations

More information will come soon

 
4

Sirkulære strategier valgt for utvikling av piloter

PHASE 4: Action plan

More information will come soon

 
SIRKULÆRE PILOTER

Ombruk – et regionalt nettverk for gjenbruk og redesign av møbler 

Et nettverk for salg og kjøp av brukte kontormøbler i regionen med både gjenbruk og redesign. Kontormøbler er ett produkt det er svært vanskelig å resirkulere og materialgjenvinne. ,

Prosjektet bidrar til å: 

 • Kutte C02-utslipp, avfall og materialbruk gjennom gjenbruk 

 • Sirkulære arbeidsplasser 

 • Kutte kostnader gjennom gjenbruk og redesign

Kontaktperson: Prosjektleder, Eva Snare, Eva.Snare@nord-odal.kommune.no

pilot 1.png

Kvalitetssikring av materialer fra donor-bygg 

Donere gamle bygg til å bli materialer i nye bygg. I denne piloten er målet å utvikle en effektiv måte å demontere bygg i stedet for å rive. I forkant av demonteringen vil det kartlegges hvilke materialer som kan gjenbrukes. Disse kvalitetsjekkes for å forsikre at de møter dagens byggekrav og har kvaliteter for å kunne blir gjenbrukt. Når dette er oppnådd kan materialene gå inn i database for videresalg.

Prosjektet bidrar til å: 

 • Bevare ikke-fornybare råmaterialer 

 • Kutte i Co2-utslipp 

 • Kutte kommunale utgifter 

Kontakt: Prosjektleder Ole Gunnar Holen, Ole.Gunnar.Holen@sor-odal.kommune.no

pilot 2.png

Sirkulære innkjøp – opplæring og kapasitetsbygging

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å skygge «vanlige» innkjøp med sirkulæreinnkjøp. Innkjøpene vil variere fra bygg til mindre produkter. Ved å skygge innkjøpene vil vi legge frem ett alternativt innkjøp med fokus på sirkulære prinsipper. Offentlige innkjøp og anbud er en ressurskrevende prosess, og for å lykkes med piloten trengs det opplæring i mange ledd; både av kommuneadministrasjon og lokale politikere. Denne piloten kan være grunnlaget for en endring mot sirkulære anbud både lokalt og nasjonalt, og slik gi god læring.

Prosjektet bidrar til å: 

 • Bevare ikke-fornybare råmaterialer 

 • Kutte i Co2-utslipp

Kontakt: Prosjektleder Sofie Pindsle, sp@circularnorway.no

O-hus – ungdomsboliger i sirkulær byggeskikk

Regionen igangsetter en prototype på en sirkulær bolig for ungdom. Byggeprosjektet er et samarbeid mellom Skarnes videregående skole, bygg- og anleggsteknikk, Topos Arkitektur og GIR (Kongsvingereregionens interkommunale avfallsselskap). En forutsetning for bygningen er at minst 50 prosent av alle byggematerialer er basert på gjenbrukte eller resirkulerte materialer. Det utvikles også en veggkonstruksjon av gjenbrukstrevirke; «Relaft». Relaft er en moderne laftet vegg som tillater demontering. 

Prototypen skal på turné i seks kommuner, deretter er planen å sette opp 60 ungdomsboliger i regionen. Topos arkitektur og design står bak prototypen.

Prosjektet bidrar til å:  

 • Bevare ikke-fornybare råmaterialer 

 • Kutte i Co2-utslipp 

 • Skape sirkulære arbeidsplasser

 • Kutte kommunale utgifter 

Kontakt:  Prosjektleder Jon Guttormsen, post@toposark.no 

 • Svart Linkedin Ikon
 • Svart Twitter Ikon
 • Svart Facebook Ikon

© CircularNorway  Apotekergata 10, 0180: Oslo  Phone: 95919625  Email: info@circularnorway.no