• Svart Instagram Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© CircularNorway  Apotekergata 10, 0180: Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no

City Scan Kongsvinger

Kongsvinger regionen, har gått sammen med Circle Economy og Circular Norway for å gjennomføre en Circular Scan av Konsgvinger regionen. Denne analysen vil fokusere på verdikjeden i bygg, eiendom- og anlegg bransjen. Hele prosessen vil ta 12 måneder og er delt opp i 4 faser. Etter hver fase vil vi invitere inn til workshop for å forankre funn og diskutere retning for neste fase.

Fokus på bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden

Circle Scan Kongsvinger Regionen er en materialstrømsanalyse av verdikjeden innenfor bygg, eiendom- og anleggs bransjen i Kongsvinger regionen. Målet med denne prosessen er å finne frem til nye sirkulære løsninger basert på analysen av verdikjeden. Vi vil lage sirkulære pilotprosjekter med løsninger til hvordan regionen kan få mindre avfall i verdikjeden, økt økonomisk gevinst for bedriftene og høyere sysselsetting.

Circle Economy og World Business Council for Sustainable Development har kommet frem til at det er fem sirkulære forretningsmodeller innenfor bygg, eiendom –og anleggs bransjen. Disse er; Sirkulære materialer, Produkt som tjeneste, Produkt med utvidet levetid, Delings platform og Ressursutvinning. For å lære mer om disse forretningsmodellene kan man lese denne rapporten.

Kartlegging av aktører og sirkulære initiativ

Hver fase av Circle Scan Kongsvinger Region har konkrete mål.  Målene for fase 1 er:

  1. Kartlegging av viktigste aktørene i bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden i Kongsvinger regionen

  2. Hovedutfordringer for aktørene knyttet til sirkulær økonomi

  3. Pågående sirkulære initiativer i bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden i Kongsvinger regionen.

  4. Rettningslinjer, forskrifter og standarer for sirkulæritet i bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden (lokalt, regional og nasjonalt)

  5. Politiske mål og strategier for sirkulæritet i i bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden (lokalt, regional og nasjonalt)

Hvordan skal vi nå målene

For å nå disse målene må vi ha et høyt fokus på kartlegging. Circular Norway og Eva Snare, Næringsjef i Nord-Odal kommune har nå startet kartleggingsarbeidet. Intervjurunder av de viktigste aktørene er i gang. Her handler det om å få en god oversikt over hvilke utfordringer aktørene møter.

Kartleggingen som blir gjort i fase 1, er grunnlaget for resten av prosessen. Derfor må dette blir gjort grundig.

Interessert i å være en del av City Scan programmet?