City scan 

Illustrasjonsbilde fra Glasgow city scan 

City scan handler om å integrere sirkulærøkonomi i den aktuelle byen. City Scan identifiserer muligheter en by har for å fremme sirkulærøkonomi og presenterer praktiske strategier og løsninger som byen kan implementere. 

 

 

Som vist over er det fire faser i City Scan programmet.

 

Fase 1: Samfunnsøkonomisk analyse – her blir byen vurdert ut fra og den nåværende økonomiske og politiske situasjonen. Dette er viktig for å sikre at sektorene som har betydning for byen/regionens økonomi og politikk er de som blir analysert videre. Sektorer kan være alt fra bolig og infrastruktur, forbruksvarer, mat og drikke. Ut fra den samfunnsøkonomisk analysen vil vi kunne velge den mest passende sektorene for byen/regionen.  

 

Fase 2: Kartlegging av materialstrømmer - i denne fasen handler det om å få innsikt i omfanget og arten av materialstrømmer i nøkkelsektorene. Målet er å identifisere området med størst miljøpåvirkning og definere hvor det økonomiske og sosiale potensialet for sirkulær overgang ligger.

 

Fase 3: Sirkulære innovasjoner – I denne fasen utarbeides potensielle sirkulære strategier. Strategiene blir lagt frem med regnskap for potensielle effekter og barrierer. Valget av strategier gjøres i henhold til næringsliv og lokale myndigheter sine ønsker. Dette gjør det klart til å forme regionens sirkulære handlingsagenda med effektive pilotprosjekter som vil øke potensialet for å lykkes.

 

Fase 4: Handlingsplan –Den siste fasen går ut på å tydeliggjøre interessentene og utdype nødvendige faser som er nødvendige på kort – og lang sikt for å oppnå en vellykket overgang til sirkulær økonomi. 

En by/ region kan velge mellom å jobbe frem sirkulære piloter eller politiske veikart.

 

Hver fase tar 3 - 4 måneder og selve prosessen går over 12 måneder. 

Det viktigste for å lykkes med en City Scan er godt samarbeid med næringsliv, myndigheter, kunnskapsmiljøer, industri og interesse organisasjoner. En åpen prosess som involverer hele lokal samfunnet gir større potensial for langvarig endring. 

City scan Kongsvinger

Vi er allerede igang med City scan i Kongsvinger regionen. 

Circular Prague

6. juni 2019 lanserer Circle Economy og INCIEN Circular Prague,  Circle City Scan for Praha i Tjekkia.

Interessert i å være en del av City Scan programmet? 

  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no