Sirkulærøkonomi

forklart

Hva er sirkulærøkonomi?

 

 

Sirkulærøkonomi handler om å bruke igjen produkter og materialer i et kretsløp. I dag er det moderne samfunnet bygget opp av en linærøkonomi. Sirkulærøkonomi har som mål at ressurser blir i økonomien lengst mulig slik at de skaper minst mulig avfall og at de blir utnyttet til sitt fulle potensial. 

Kun 9 prosent av verden er sirkulær.

Det vil si at 91 prosent av materialene og ressursene vi henter ut fra naturen ikke blir brukt om igjen, og blir avfall. I løpet av de siste 40 årene har årlig utvinning av materialer mer enn tredoblet seg. Allerede i slutten av juli i år hadde vi brukt opp det jordens ressurser for året.  

 

Vi ser at det må en endring til. Sirkulærøkonomi er en omstilling av linærøkonomi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er fordelen med sirkulærøkonomi?

Fordelen med denne omstillingen er økt vekst, konkurransefordeler, reduserte kostnader, lavere miljøbelastningen og en mer effektiv verdikjede. Ifølge en studie fra Ellen MacArthur Foundation, kan EU alene spare 600 milliarder dollar årlig etter 2025 dersom industribedrifter er i stand til å snu om virksomheten til en sirkulærøkonomi. I tillegg kan en slik transformasjon skape mer enn to millioner jobber innen 2030, ifølge EU Kommisjonen.

Hvordan få til en omstilling til sirkulærøkonomi?

 

For å få til en sirkulærøkonomi er det stort behov for innovasjon, ofte i form av design. Veldig mange av produktene som finnes på markedet i dag, er designet for å bli avfall. I en sirkulærøkonomi må produkter være lettere å ta fra hverandre, reparere og bytte ut delene på. Det handler om å lage nye forretningsmodeller som kan legge til rette for at råmaterialer blir brukt igjen. 

7 nøkkelprinsipper 

Det er 7 nøkkelprinsipper i sirkulærøkonomien. Disse nøkkelprinsippene gjør det enklere for bedrifter og næringsliv å vite hva som skal til for å implementere nytenkende forretningsmodeller for sirkularitet.

 

FNs bærekraftmål 

Sirkulærøkonomi kan bli sett på som en paraply for bærekraft. Det dekker over næringslivet og miljø. FNs bærekraftsmål er i sentrum når bedrifter tenker på bærekraftige strategier. Derfor er det viktig at sirkulærøkonomi dekker over 8 av 17 bærekraftsmål.

  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© CircularNorway  Apotekergata 10, 0180: Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no