Sirkulærøkonomi

forklart

7 nøkkelprinsipper for sirkulær økonomi  

 

 

Sirkulær økonomi: 7 prinsipper for en sirkulær fremtid 

 

Siden den industrielle revolusjon har samfunnet vært drevet av en økonomisk modell som baserer seg på bruk og kast av varer. Råvarer utvinnes, ved hjelp av energi og arbeidskraft ferdigstilles produkter, som blir solgt til forbrukeren. Når nye og mer innovative produkter blir introdusert, kastes de gamle. Dette fører til et overforbruk som risikerer å tømme jorden for nødvendige råstoffer og øke klimagassutslippene. Varen har en begynnelse og en slutt. Derfor kaller vi dette en lineær økonomi. 

 

Nå må vi utnytte materialer og ressurser til sitt fullkomne potensial. Materialer og ressurser får en begynnelse men ikke en slutt, da de transformeres. Denne økonomiske modellen og systemet kalles sirkulærøkonomi. 

 

 

7 nøkkelprinsipper for en sirkulær økonomi 

Vår nederlandske samarbeidspartner Circle Economy har kartlagt syv nøkkelprinsipper for sirkulærøkonomi. De tar for seg alle aspekter ved en sirkulær økonomi, fra utvinning av ressurser til bruken av digital teknologi og samarbeid.  

Prioriter fornybare ressurser

Bruk fornybare ressurser ved produksjon av varer og tjenester. Det gjelder både fornybare materialer, fornybar energi og gjenbruk av vann. 

 

Ivareta og forleng levetiden på det som allerede er produsert

Utnytt produkter som allerede er produsert på en bedre og mer langsiktig måte. Det må bli lettere å vedlikeholde, reparere og oppgradere.

 

Bruk avfall som ressurs

Bruk avfall som en kilde til nye ressurser. Utvinn avfall for gjenbruk og gjenvinning, istedenfor å ta i bruk nytt råmateriale. 

 

Design for sirkularitet

Ivareta et systemperspektiv i designprosessen. Bruk holdbare materialer og design for optimal levetid og fremtidig bruk. 

 

Innovér forretningsmodellene

Vurder muligheter for å skape større verdi og samkjøre insentiver ved å utforske nye forretningsmodeller som bygger på samspillet mellom produkter og tjenester.

 

Ta i bruk digital teknologi

Optimalisere ressursbruken i verdikjeden. Data, digital teknologi og digitale plattformer kan benyttes til å skape innsikt i hvordan materialer brukes samt styrke samarbeidet mellom aktørene i verdikjeden. 

 

Samarbeid for å skape felles verdier

Samarbeid med aktører i hele verdikjeden / verdi-nettverket. For eksempel samarbeid med industrien, kunder, lokale og nasjonale myndigheter og interne interessenter. 

FNs bærekraftmål 

Sirkulærøkonomi kan bli sett på som en paraply for bærekraft. Det dekker over næringslivet og miljø. FNs bærekraftsmål er i sentrum når bedrifter tenker på bærekraftige strategier. Derfor er det viktig at sirkulærøkonomi dekker over 8 av 17 bærekraftsmål.

  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no