Circular City Scan

City- eller Region Circle Scan-tilnærmingen består av fire faser.

  • Fase 1: Samfunnsøkonomisk analyse. Vurdering av den nåværende økonomiske og politiske situasjonen til byen. Dette for å sikre at vi konsentrerer oss om de sektorer som har betydning for regionens økonomi og politikk.
  • Fase 2: Kartlegging av materialestrømmer. Få innsikt i omfanget og arten av materialstrømmer i nøkkelsektorer. Målet er å identifisere områder med størst miljøpåvirkning og definere hvor det økonomiske og sosiale potensialet for sirkulær transformasjon ligger.
  • Fase 3: Sirkulære innovasjoner. Undersøke mulige sirkulære strategier og utarbeide regnskap for både deres potensielle effekter og barrierer. Dette gjør oss i stand til å forme regionens sirkulære handlingsagenda med effektive pilotprosjekter, som har stort potensiale for å lykkes.
  • Fase 4: Handlingsplan. Tydeliggjør interessentene og utdyper nødvendige skritt som trengs på kort og lang sikt for å oppnå vellykket implementering.

En typisk Region Circle Scan er estimert til å ta 12 måneder

Circular Norway har startet en City scan med Kongsvinger regionen og Circle Economy.

Litt om Kongsvinger city scan

Rapporter:
Praha
Glasgow

Circle Economy sine sider