Circle Scan Kongsvinger Region, har startet!

Kongsvinger regionen, har gått sammen med Circle Economy og Circular Norway for å gjennomføre en Circular Scan av Konsgvinger regionen. Denne analysen vil fokusere på verdikjeden i bygg, eiendom- og anlegg bransjen. Hele prosessen vil ta 12 måneder og er delt opp i 4 faser. Etter hver fase vil vi invitere inn til workshop for å forankre funn og diskutere retning for neste fase.

Fokus på bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden

Circle Scan Kongsvinger Region er en materialstrømsanalyse av bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden i Kongsvinger regionen. Målet med denne prosessen er å finne frem til nye sirkulære piloter, basert på sidestrømmer innenfor dagens verdikjede. De nye pilotene vil bidra til mindre avfall i verdikjeden, økonomisk gevinst for bedriftene og økt sysselsetting i verdikjeden. Innen bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden har Circle Economy og World Business Council for Sustainable Development kommet frem til at det er 5 sirkulære forretningsmodeller. Disse er; Sirkulære materialer, Produkt som tjeneste, Produkt med utvidet levetid, Delings platform og Ressursutvinning. For å lære mer om disse forretningsmodellene kan man lese denne rapporten.

Kartlegging av aktører og sirkulære initiativ

Hver fase av Circle Scan Kongsvinger Region har konkrete mål, målene for fase 1 er;

  1. Kartlegging av viktigste aktørene i bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden i Kongsvinger regionen
  2. Hovedutfordringer for aktørene knyttet til sirkulæret
  3. Pågående sirkulære initiativer i bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden i Kongsvinger regionen.
  4. Rettningslinjer, forskrifter og standarer for sirkulæritet i bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden (lokalt, regional og nasjonalt)
  5. Politiske mål og strategier for sirkulæritet i i bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden (lokalt, regional og nasjonalt)

For å nå disse målene må det mye kartleggingsarbeid til. Circular Norway og Eva Snare, Næringsjef i Nord-Odal kommune har nå startet kartleggingsarbeidet. Det vil også trolig bli behov for intervju med de viktigste aktørene for å få en god oversikt over hvilket utfordringer de møter.

Den kartleggingen som blir gjort i fase 1, bidrar til datagrunnlaget for resten av prosessen. Det er dermed veldig viktig at dette blir gjort grundig.

De sirkulære initiativene blir fordelt basert på de 5 forretningsmodellene som er lagt frem av Circle Economy og World Business Council for Sustainable Development og 7 nøkkelprinsipper for sirkulær økonomi. De 7 nøkkelprinsippene er;