Standard Morgen: Sirkulær økonomi for et mer bærekraftig samfunn

Tidspunkt: 11. desember 2018 kl. 08.00
til 11. desember 2018
Sted: Mustads vei 1
Arrangør: Standard Norge, Forbrukerrådet,

Gjenbruk av byggevarer og plastemballasje. Hvilket ansvar har varehandelen og hvordan få forbrukeren med? Dette er noen av temaene Standard Norge tar opp på frokostmøte den 11.Desember.

God forankring og klare prioriteringer er viktig i arbeidet med å utvikle en sirkulær økonomi. Derfor er det viktig å stå sammen når internasjonale retningslinjer utvikles. I konteksten av Paris-avtalen om klimaendring og FNs bærekraftsmål, er sirkulær økonomi nevnt som en del av svaret.Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette ønskes oppnådd ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum. Sirkulær økonomi har også som mål at produkt gjenbrukes, gjerne også utenom sitt opprinnelige formål. Både næringsliv og forbrukere er viktig for å få til dette i praksis.Internasjonalt har det vært stor oppmerksomhet og diskusjon rundt fordeler ved sirkulær økonomi. Standardisering er en virkningsfull måte å adressere ulike utfordringer som mangel på ressurser og klimaendringer, og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har nå foreslått nytt standardiseringsprosjekt for nettopp sirkulær økonomi.

Regjeringen har bestemt at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre. Dette er et viktig omstillingsarbeid for norsk næringsliv, som vil sikre næringslivet konkurransekraft.

Den lineære modellen med produksjon, bruk og kast fører til utarming av jordens ressurser. Vi må derfor bevege oss mot en annen «økonomi» hvor vi konsumerer på en mer nøktern måte, hvor produktene har lengre levetid, hvor vi reduserer vårt avfall og i stedet klarer å omdanne det til en ressurs.

Program

0830 Velkommen
Standard Norge
Krav til omsetning av brukte byggevarer
Janneke Solem, avdelingsdirektør, avdeling for tilsyn og produkter, Direktoratet for byggkvalitet
Hva skjer på standardiseringsfronten med sirkulær økonomi
Knut Jonassen, prosjektleder, Standard Norge
Sirkulær plastemballasje – muligheter og utfordringer
Lars Brede Johansen, utviklingssjef, Grønt Punkt Norge
Sirkulære verdikjeder trenger trygghet for kvalitet på resikulerte råvarer
Henrik Lystad, fagdirektør, Avfall Norge
Varehandelens rolle i en sirkulær økonomi
Camilla Skjelsbæk Gramstad, miljø- og CSR-ansvarlig, Virke
Sirkulær økonomi – hvordan få med forbruker
Gunstein Instefjord, fagdirektør handel, Forbrukerrådet
1030 Slutt

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Det er gratis å delta.

Påmelding

Bærekraftig arrangement

Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi serverer derfor kortreiste og økologiske varer til frokost og oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat. 

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00. 

Sosiale medier 

Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.