Sirkulære økonomi – Kan Norge bli foregangsland?

Tidspunkt: 12. august 2019 kl. 12:00 - 13:15
til 12. august 2019
Sted: Bankgården, Strandgaten 1, 4836 Arendal
Arrangør: Virke og LO

Det er et stort potensial for næringsliv, nye virksomheter og arbeidsplasser i en sirkulær økonomi. Mens det blir knapphet på mange råvarer som metaller og bomull, vokser søppelbergene. Det handler om å bruke hele råvaren igjen og igjen. Med dagens teknologi kan det lages fullverdige nye produkter av omtrent alt som finnes. Sirkulær økonomi handler om mye mer enn avfall og gjenvinning.

For å få bærekraftige og klimavennlige samfunn må vi få på plass en sirkulær økonomi. LO og Virke mener regjeringa ikke gjør nok.

I regjeringsplattformen fra Granavolden har regjeringen selv vedtatt at Norge skal bli et foregangsland innenfor sirkulær økonomi. Virke og LO mener det haster, og har bedt regjeringen sette ned et ekspertutvalg, hvor også partene i arbeidslivet er med.

Møt blant andre Ivar Horneland Kristensen, Virke, Are Tomasgard, LO, Cathrine Barth, Circular Norway, og politikere fra Høyre og Arbeiderpartiet.