Kurs: SIRKULÆRDESIGN

Tidspunkt: 25. september 2019 kl. 09.00 - 14.00
til 25. september 2019
Sted: Youngstorget
Arrangør: Netlife, Circular Norway

HVORDAN FÅ ALLE I BEDRIFTEN ELLER ORGANISASJONEN ENGASJERT I Å FINNE SIRKULÆRE MULIGHETER?

I denne workshopen vil vi bruke designmetodikk for å jobbe med sirkulærøkonomi. Vi skal jobbe med Circular Design Guide (utviklet av Ideo og Ellen McArthur Foundation), og jobbe med egenutviklede metoder slik som sirkulær brukerreise og kartlegging av verdisykluser.

VI SKAL SNAKKE OM:

 • 09.00 Hei og velkommen!
 • 09.15 Sirkulærøkonomi v/Circular Norway
 • 09.45 Kartlegge verdisykluser, roller i verdisyklusene, designmetodikk og Circular Design Guide
 • 10.30 Arbeid: Service Flip Worksheet og Business Model Canvas
 • 11.30 Mat!
 • 12.00 Introduksjon til Sirkulær brukerreise
 • 12.15 Arbeid: Sirkulær brukerreise kartlegging
 • 12.30 Diskusjon og idégenerering
 • 13.30 Beskrive en av ideene med Circular Opportunity Worksheets og eventuelt Business Model Canvas

DU FÅR:

 • Kunnskap og begreper om sirkulærøkonomi.
 • Erfaring med bruk av innovasjonsverktøy for å diskutere og løse sirkulære knuter.
 • Metoder og modeller som du kan bruke og ta med til kollegaene dine.
 • Møte og bli kjent med andre som er opptatt av dette.

VI HOLDER WORKSHOPEN SAMMEN MED CIRCULAR NORWAY

Circular Norway jobber for å omstille Norge fra en lineær til en sirkulær økonomi. En sirkulær økonomi er ikke bare er bra for klimaet, men samarbeid er helt avgjørende for å lage nye gode produkter og tjenester, langsiktige verdier og nye arbeidsplasser.

Vi holder kurset sammen for å gi folk gode verktøy for å lykkes med sirkulærøkonomi!

DETTE PASSER FOR:

Strateger, forretningsutviklere, produktutviklere og alle som jobber med utvikling og bærekraft i sin organisasjon.

PRIS:
Prisen for denne workshoppen er 3500kr