Invester i lønnsom vekst – slik regner du hjem sirkulærøkonomien

Tidspunkt: 16. januar 2019 kl. 08.00 - 10.00
til 16. januar 2019
Sted: Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo
Arrangør: Circular Norway, Regnskap Norge, finans Norge

Verdensøkonomien står overfor en stor omstilling – skiftet til sirkulærøkonomien.

Sirkulærøkonomi løftes frem som en av de mest effektive måtene å realisere Parisavtalen på – en internasjonal avtale som skal sørge for at vi klarer å begrense klimaendringene.

I dag er kun 9.1 % av den globale økonomien sirkulær – til tross for at globale konsulentmiljøer som McKinsey og Accenture spår et oppsving i verdensøkonomien ved omstillingen til en sirkulær økonomi.

Men hva er egentlig sirkulærøkonomi, og hvordan påvirker omstillingen regnskapet, investerings- og finansieringsmodellene?

I en sirkulær økonomi beveger vi oss bort fra en «produser, bruk og kast»-økonomi til en «produser, bruk og gjenvinn»-modell. Målet er å minimere mengden avfall, og å endre verdien og definisjonen av det vi i dag kaller avfall. I sirkulærøkonomien blir «avfallet» en del av verdikjeden fordi produktene designes for gjenbruk.

Cathrine Barth fra Circular Norway vil gå nærmere inn på definisjonen av sirkulærøkonomi. Hun vil også snakke om risikoen forbundet med å bli i den lineære økonomien.

Omleggingen fordrer nye forretningsmodeller, som igjen påvirker regnskapet og skatteleggingen – en utfordring, siden dagens system er basert på lineære modeller.

Christine Lundberg Larsen, adm. direktør i Regnskap Norge, vil snakke om barrierer og hvordan regnskap og økonomi har en viktig rolle i omstillingen.

Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge, følger opp med å snakke om investerings- og finansieringsmodeller i en sirkulærøkonomi.

Den europeiske investeringsbanken har investert 2.1 milliarder euro i sirkulære prosjekter de fem siste årene. Stephen Hart kommer for å fortelle om hva som kjennetegner disse prosjektene.

For å komme i gang med en sirkulæromstilling, trenger man nye ideer og aktører som er villige til å satse. Avento Ventures program Loop, fokuserer på nettopp dette. Loop er nå på utkikk etter sirkulære innovasjoner de kan sette på markedet i 2019. På frokostmøtet vil de legge ut om sin idé og verdigrunnlag.

Velkommen til frokostmøte! Vi starter med kaffe og frokost kl. 08:00