Arendalsuka: Status grønn konkurransekraft, går det for nok?

Tidspunkt: 13. august 2019 kl. 15:00 - 16:30
til 13. august 2019
Sted: Seilskipet Statsraad Lehmkuhl
Arrangør: Norge 203040

I 2016 fikk regjeringen overlevert rapporten fra ekspertutvalget for Grønn konkurransekraft. Tre år etter fortsetter de norske utslippene å øke.
Hvis vi skal unngå en global temperaturøkning på mer enn 1,5 grader kreves det vesentlig større og raskere utslippskutt. Hva er tempoet i det grønne skiftet i Norge, og hvor langt har vi kommet i å utvikle grønn konkurransekraft? Hva kan norsk næringsliv gjøre for å få opp tempoet? Og hvilken rolle spiller byene i dette?

Program:
15.00-15.10: Innledning ved Idar Kreutzer (adm. dir., Finans Norge) og Bjørn Kj. Haugland (adm. dir., Norge 203040)
15.10-15.20: «Tempoet i det grønne skiftet i Norge» ved Hanne Thornam (leder, Climate Change & Sustainability EY Norge)
15.20-15.45: Panel 1: Status Grønn konkurransekraft. Moderert av Idar Kreutzer
15.45-16.10: Panel 2: Hva er byenes rolle? Moderert av Bjørn Kj. Haugland
16.10-16.20: Lansering av nytt initiativ på sirkulærøkonomi ved Frank Jaegntes (adm. dir., EFO og medlem i Norge 203040) og Cathrine Barth (medgrunnlegger og leder strategi, Circular Norway)
16.20-16.30 Avslutning

Deltakerne i panelene er:
Panel 1: Tone Wille (adm.dir, Posten), Christian Rynning-Tønnesen (adm. dir, Statkraft), Leif Arne Jensen (adm. dir, PwC), Svein Terje Tveit (partner, Arntzen de Besche), Liv Kari Eskeland (Stortingsrepresentant for Høyre) og Nils Kristen Sandtrøen (Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet)

Panel 2: Roger Valhammer (Byrådsleder i Bergen), Heidi Sørensen (direktør, Klimaetaten), Erik Solheim (tidligere leder for FNs miljøprogram), Bernt Reitan Jenssen (adm. dir, Ruter), Anja Ronesen (markeds- og kommunikasjonssjef, RENAS) og Jenny Skagestad (rådgiver Storby, ZERO)