ABC for sirkulære kommuner

Tidspunkt: 14. august 2019 kl. 08.00 - 10.00
til 14. august 2019
Sted: Clarion Thyholmen, Arendal
Arrangør: Circular Norway

Circular Norway, ønsker å bruke morgenen på å snakke om hvilket strategier og teknologier Norske kommuner kan ta i bruk for å bli sirkulære.

Flertallet av norske kommuner har klima og miljø strategier som sikter inn mot nullutslipp. Veien dit kan være lang, men Circular Norway ønsker å løfte frem hvordan sirkulær økonomi kan ha en avgjørende rolle for at dette skiftet skal skje raskere og mer effektivt. På en måte som også involverer innbyggerne, næringsliv og avfallssektoren.

Innledere og deltakere kommer senere.