Soloppgang for Sirkulære samfunn

Tidspunkt: 14. august 2019 kl. 08.00 - 10.00
til 14. august 2019
Sted: Clarion Thyholmen, Arendal
Arrangør: Circular Norway

Velkommen til frokost og foredrag hvor ledere viser vei til bærekraftige, smarte og sirkulære byer.

På kort tid skal vi tilpasse og endre våre næringer, vår politikk og skape nye jobber i den globale sirkulærøkonomien. For å nå bærekraftsmålene i tide er det ingen vei utenom en sirkulær forvaltning av verdier og naturressurser. Circular Norway ser på byer som sirkulære omstillingsmotorer og stiller spørsmålene:

  • Hvorfor er sirkulærøkonomi veien til klimaløsninger og bærekraftsmål?
  • Hvordan kan Norges byer og Svalbard bli testarena for sirkulære mikrosamfunn?
  • På hvilken måte fører sirkulærøkonomi fram for smarte og bærekraftige byer?
  • Hva skal til for at Norge leder an på sirkulær metodikk og systemdesign?
  • Hvilke norske kommuner og regioner tar stafettpinnen

Vi har blant annet hentet inn EU, FN, Svalbard og Nordic Innovation som er ledende ek- sperter globalt og norske pionerer fra hjørnestensbedrifter til kommune-Norge lokalt.page1image63210432

Samtalen ledes av Anders Waage Nilsen, New AS