Alt om oss

 

Circular Norway er Norges første og eneste politiske uavhengig, frittstående medlemsorganisasjon innenfor sirkulærøkonomi. Circular Norway er en pådriver for en raskere utvikling i Norge.

 

Målet vårt er omstilling av norsk næringsliv til sirkulærøkonomien. Vi ønsker å skape bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser gjennom innovasjon, kunnskapsdeling og næringspolitisk arbeid.

Hva vi gjør 

 

Vi jobber for å omstille Norge fra en linær til en sirkulær økonomi. Circular Norway gjør dette ved å legge til rette for innovasjon og forretningsutvikling.

 

Vi ønsker at det skal bli enklere for bedrifter og næringsliv å bruke ressursene de allerede har tilgjengelig. Vi fungerer som det grønne skifterommet som øker kunnskapen om sirkulærøkonomi, bygger felleskap og former nyskapende forretningsområder innenfor sirkulær økonomi.

Vår historie 

 

Ansatte

 

Leif I. Nordhus

 

+47 959 19 625

 

        ln@circularnorway.no

Daglig leder 

Cathrine Barth

Prosjektleder 

+47 92067857 

sp@circularnorway.no

Sofie Pindsle

       Co-Founder

 

+47 91812429

       

Alexander Christiansen

Prosjektleder

 

+47 48178088

       ac@circularnorway.no

 

Fagrådet

Circular Norway har et råd som gir faglig innspill, veiledning, og byr på sin personlige kapasitet. Fagrådet møtes fire ganger per år og er rådgivende. Medlemmene i rådet sitter i et år av gangen med mulighet til forlengelse i opp til 3 år. 

ThinaSaltvedt-108.jpg

Thina Saltvedt

 Senioranalytiker Sustainable finance, Nordea

Per Espen Stoknes

Forfatter og førstelektor ved BI

Per espen Stoknes.png
Bjørn-Arild-Thon-focalcropped-e144767861

Bjørn Arild Thon

Administrerende Direktør i RENAS

Frank Jaegtnes.jpg

Frank Jaegtnes

Administrerende direktør i Elektroforeningen

Christine Lundberg Larsen

 Administrerende Direktør i Regnskap Norge

Walter_Qvam_Fagråd.jpg

Walter Qvam  

Non-Executive Director/Senior Advisor

Sony Kapoor 

Administrerende Direktør i Re-Define

  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© CircularNorway  Apotekergata 10, 0180: Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no