• Svart Instagram Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© CircularNorway  Apotekergata 10, 0180: Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no

Alt om oss

 

Circular Norway er Norges første og eneste politiske uavhengig, frittstående medlemsorganisasjon innenfor sirkulærøkonomi. Circular Norway er en pådriver for en raskere utvikling i Norge.

 

Målet vårt er omstilling av norsk næringsliv til sirkulærøkonomien. Vi ønsker å skape bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser gjennom innovasjon, kunnskapsdeling og næringspolitisk arbeid.

Hva vi gjør 

 

Vi jobber for å omstille Norge fra en linær til en sirkulær økonomi. Circular Norway gjør dette ved å legge til rette for innovasjon og forretningsutvikling.

 

Vi ønsker at det skal bli enklere for bedrifter og næringsliv å bruke ressursene de allerede har tilgjengelig. Vi fungerer som det grønne skifterommet som øker kunnskapen om sirkulærøkonomi, bygger felleskap og former nyskapende forretningsområder innenfor sirkulær økonomi.

Vår historie 

 

Ansatte

 

+47 959 19 625

 

        ln@circularnorway.no

Daglig leder 

 

 

+47 918 12 429

       cb@circularnorway.no

Co-founder/ leder strategi

       Prosjektleder/koordinator

 

+47 92 06 78 57

       sp@circularnorway.no

 
 

Fagrådet

Circular Norway har et råd som gir faglig innspill, veiledning, og byr på sin personlige kapasitet. Fagrådet møtes fire ganger per år og er rådgivende. Medlemmene i rådet sitter i et år av gangen med mulighet til forlengelse i opp til 3 år. 

ThinaSaltvedt-108.jpg

Thina Saltvedt

 Senioranalytiker Sustainable finance, Nordea

Walter_Qvam_Fagråd.jpg

Walter Qvam  

Non-Executive Director/Senior Advisor

Frank Jaegtnes

 Administrerende Direktør i EFO

Per espen Stoknes.png

Per Espen Stoknes

Forfatter og førstelektor ved BI

Sony Kapoor 

Administrerende Direktør i Re-Define

Christine Lundberg Larsen

 Administrerende Direktør i Regnskap Norge

Bjørn-Arild-Thon-focalcropped-e144767861

Bjørn Arild Thon

Administrerende Direktør i RENAS